Nhà Nghỉ Đà Lạt

Chương Trình Festival Hoa Đà Lạt 2017

Đến hẹn lại lên, 2 năm 1 lần, thành phố Đà Lạt lại tổ chức festival hoa với những hoạt động thú vị chào đón hằng trăm du khách trong nước và quốc tế. Ngày 19/7/2017, chủ tịch tỉnh Lâm…