Thiền Viện Trúc Lâm

Tham Quan Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt

Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt là một trong 3 Thiền Viện lớn nhất tại Việt Nam cùng với Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh, Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc. Có diện tích khoảng chừng 30 hectar,…